top of page

SIKÇA SORULAN SORULAR

Aydınlanma Nasıl Olur?

 

Aydınlanmak ışığı tutmakta ve yaymakta çok usta olmak demektir. Aydınlanma, ulaşılacak ve orada gelişmenin tamamlanacağı mükemmel olacağımız bir yer değildir. Ne kadar yükseklere ulaşmış olursak olalım daha yüksek düzeyler vardır.

 

Aydınlanmaya götüren birçok yol vardır. Sizin için en sevinç verici ve sizin değer ölçülerinizle aynı çizgide olan bir yolu seçin. Size huzur verecek disiplinlere yönelin, özünüzle iletişim kurarak sizin için en uygun süreçlerle yol almaya niyet edin...

 

 

Hayat Amacı/ Dharma Nedir?

 

Hayat amacı, çok sık duyduğumuz ama pek çoğumuzun ne olduğundan tam da emin olmadığı çok önemli bir konu...

 

Hepimiz seçtiğimiz yaşamlara bir amaç ile geliyoruz, ancak zamanla unutuyoruz neden geldiğimizi...Unuttukça bu amaçtan uzaklaşıyor ve kendimize uygun olmayan bölümlerde eğitim alıp kendimize uygun olmayan işlerde çalışıyoruz. Sonrasında ise mutsuzluk ve hastalıklar bir bir kapımızı çalmaya başlıyor.

 

Hepimizin hayat amacı doğum tarihimizde ve saatimizde mevcuttur... Bu konu ile ilgili "Hayatınızın Amacı "adlı kitabı okuyarak detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

 

Hayat amacının ne olduğunu anlamak için farkındalık gereklidir. Hayat amacınızı anlamanın en kolay yanı yaparken en çok mutlu olduğunuz, içinizden gelerek, elinizden gelenin en iyisini yaptığınız ve karşılığında bir şey beklemediğiniz her şey hayat amacınızı oluşturur.

Hayat amacı dönemsel olarak değişir, ve bizleri bir sonraki aşama için hazırlar. Örnek vermek gerekirse annelik de bir hayat amacıdır, ancak ömür boyu annelik hayatımızın amacı olamaz, çocuk kendi kendini ifade edebilir, kendi işlerini görebilir hale geldiğinde annelik hayat amacı olmaktan çıkar. O nedenle her anne kendi hayat amacını bulup enerjisini dengelediğinde çocuklarından beklentisi azalır ve sevgi alış-verişleri  dengeye gelir.

 

Hayat amacına götüren yollar vardır, önce o yolları aşmamız gerekir mesela kendimizi ifade etmeyi öğrenmek, esnek olmayı öğrenmek, uzlaşmayı öğrenmek, kendimiz olabilmek,... diye kişiye ve zamana göre değişiklik gösterir.

Karmalarımız temizlendikçe ve kendimiz oldukça hayat amacımız ortaya çıkmaya başlar.

Hepimiz özel bir kod ile yaratıldık, hepimizin kendine has özellikleri var. Bu nedenle başkalarının yaptığı işleri, yaşam tarzlarını kıskanmak yerine özümüze dönüp hayat amacımızı bulmaya ve uygulamaya çalışmak hepimizi mutluluğa ve huzura kavuşturur.

Öz'den ile yapacağınız terapilerle bu yolda önemli adımlar atabilirsiniz...

Hipnoz Nedir?

 

Hipnoz; içe bakma, bilinçaltını isteğe baklı olarak yönlendirme demektir. 

Hipnoz; telkinle dikkatin kendine yönlendirilmesi ile oluşan uyku halidir. 

Hipnoz; doğal yolla kişinin bilinçaltına ulaşılarak kişinin kapasitesini, yeteneklerini, korkularını, duygularını ve düşüncelerini keşfetme yoludur. 

Hipnoz gerçek bir uyku değildir. Hipnotize edilen denek uykuda olduğu gibi rüya görmez. Konuşur, hisseder ve kontrol kendisindedir. 

Bilinçli hipnoz trans halinde iken bilinçli şekilde odaklanmak, farkındalığı arttırmak ve gelen bilgileri derleyerek içselleştirmek anlamına gelir.

 

 

Işık Nedir?

 

Işık, evrendeki en büyük güçlerden biridir. Işığı anında herhangi bir yerde veya her yerde olabilen canlı bir varlık olarak düşünebiliriz.

 

Işık kudretli bir dönüştürücü güçtür ve ışığı kullandıkça özümüzle bağlantımız da güçlenir. 

 

Işık ile  titreşimimizi yükseltebilir sevdiklerimizi ve kendimizi şifalandırabiliriz.

 

Işığı sadece düşünerek bile hayatımıza daha çok ışık getirebiliriz. Başlangıçta ışığı kendimize çekmek, kullanmaktan daha da kolaydır. Bedenimiz ne kadar çok ışık tutabilirse, titreşimimiz o kadar yüksek olur ve çevremizdeki enerjiyi daha yüksek bir düzeye dönüştürme yeteneğimiz de o kadar büyük olur.

 

Işık kullanmanın çok etkin bir yolu, çevremize, başınızdan daha yukarı ve ayaklarınızdan daha aşağı kadar uzanan bir ışık küresi ya da kozası geçirdiğinizi imgelemektir.

 

Gün içinde birkaç dakika olsun, işte, arabada, evde, ya da bir dükkanda ışıkla bağlantı kurun. Işıkla her bağlantı kurduğumuzda, kendimizle daha yüksek alemler arasında bir köprü inşa ederiz. Bu ışık köprüsünü inşa ederken daha parlaklaşır ve dünya katında yapmakta olduğumuz herhangi bir iş üzerinde daha etkin hale geliriz.

 

Karma Nedir?

 

Karma, olumlu ve olumsuz her şeyin geriye ödenmesi gereken  ve dengelenmesi gerektiğini bildiren evrensel denge ya da neden sonuç yasasıdır. Karma yasasına göre sergilediğimiz bütün hareketler, sonunda tıpkı bumerang gibi bize geri dönerler. Karmalarımız ödenmesi gereken borçlar gibidir. Bu borçları ödeyip kapatmazsak katlanarak diğer yaşamlara taşınır. Borçlarımızı ödedikçe gelişiriz. Ödemelerimizi yaşam boyu fiziksel bedende iken yaparız. Borçlarımızı ödeyebilmek için geçmiş yaşamlarımızı hatırlamamız gerekir. Bazı durumlarda karma mevcut yaşamda olur ve farkındalıkla yapılan çalışmalarla çözülür, bazen de yaptıklarımızın etkilerinin oluşması sonraki hayatlara kalır.

 

Geçmişten getirdiğimiz karmaları temizleyip şifalandırırken yeni karmalar oluşturmamak adına daha farkında ve dikkatli davranmamız gerekir. Evrensel doğrular çerçevesinde oluşturulacak hayat şartları dengede ve huzurlu olmamızı sağlar.

 

Öz'den Öze İletişim'de yapılan bilinçaltı çalışmaları ile hazır olduğunuz ve izin verdiğiniz kadarıyla bilerek ya da bilmeyerek oluşturduğumuz karmaları hatırlamanız sağlanır. Yüzleşme, ders alma ve farkındalık sağlanarak olumsuz etkilerini hissettiğimiz karmalar ve etkileri çözümlenir.

 

Öz (Yüksek Benlik ) ve Ruhsal Büyüme

 

Öz, yani bireyin ruhu  daha aşağı kişiliğin, bedenin, beynin, içgüdülerin, duyguların, rasyonel aklın kaynağıdır.

 

Ruhsal büyüme, ancak özümüz ile iletişim ve bütün olan ile bağlantı kurma yoluyla mümkün olur.

 

Yüksek benliğimiz gelişen, dinamik bir yaşam gücü bilincidir. Gündelik bilincimiz, yüksek benliğimizin fiziksel realitede yaşayan bir yüzüdür. Yüksek benliğimiz bize, başkalarını sevmemiz ve onlarla birleşmemiz için dürtüler gönderir. Uyumu, düzeni, ışığı bilir; bunları hayatımıza kattığımız zaman özünüz olarak hareket ediyorsunuz demektir.

 

Yüksek benliğimiz, karşılaştığımız zorluk ve mücadelelerle neden karşılaştığımızı bilir, kimliğimizin özüdür ve içimizdeki bilge öğretmendir. Sezgilerimiz ve duygularımız aracılığıyla bizimle iletişim kurar... O aynı zamanda garip rastlantılar ve zamanlamalar aracılığıyla da bizimle iletişim kurabilir. İşitmek ihtiyacında olduğumuz herhangi bir mesajı insanlar, kitaplar, gazeteler, filmler aracılığıyla bize iletebilir. Özümüzle olan bağlantımızı güçlendirdikçe, iç görülerimizin, sezgilerimizin, ilhamımızın artışına ve farkındalığımızın genişleyişine tanık oluruz.

 

Ruhsal yönden büyüdükçe kendimizi keşfeder ya da kendimizi keşfettikçe ruhsal yönden büyürüz. Evrenin gizemli gelen yönlerini anlamak değişim ve dönüşüm hızımıza ivme kazandırır.

 

Ruhsal yönden büyüdükçe hayatımızın büyük tablosu netleşir. İrademiz yüksek irade ile birleştikçe tekamül yolumuz ve o yol içinde deneyimlediklerimizle ilgili büyük farkındalıklar kazanırız.

 

Hayatımızın amacını keşfederek onu gerçekleştirmek için neleri değiştirmemiz gerektiğini bu farkındalıklarla daha rahat kavrar ve dönüştürürüz.

Ruhsal büyüme, kişisel gelişmeye benzer, tek büyük farkla: ruhsal yönden geliştiğimiz zaman daha yüksek bir güç ile bağlantıda oluruz ve bu bağlantıyı gelişimimizi güçlendirmek için kullanırız.

 

Özümüz ve Tanrı/Bütün olan bizim kişilik benliğimizle birlikte çalışır ve kendine güven, kendini sevme, berraklık

ve diğer önemli niteliklerimizin gelişiminde yardımcı olur. Eğer özümüz ile bağlantılı olarak kişisel gelişim üzerinde çalışırsak yolculuk, değişim ve dönüşüm daha neşeli ve keyifli olur.

 

Rehber Nedir?

 

Daha önce insanlık deneyimini yaşamış, atandıkları insanlara ihtiyaç halinde yardım eden ruhlardır. Çoğunlukla rehberlerimizle aramızda önceden kurulmuş bağlar vardır ve anne karnına düştüğümüz günden itibaren bizimledirler. Çoğunlukla iç ses olarak ve ruhumuzun parçası gibi algılarız. Ego ya da alanımızda bize ait olmayan başka enerjiler ile aralarındaki fark rehberler bizim için hayırlı olanı ancak talep edersek seçmemiz için yardım ve rehberlik ederler. Ego ya da bize ait olmayan enerjiler ise seçimlerde ikna etmeye çalışırlar. Rehberler zorlamaz, özgür iradeye saygı duyarlar.

Rehberleri algılamak ancak; özümüze yakınlaştıkça ve enerji alanlarımızı temiz tuttukça mümkün olur.

 

Trans Nedir?

 

Beynin delta (0-4cps), teta (4-7cps) , alfa (7-14cps), beta (14-28cps) , gamma (35+ cps)  dalga seviyeleri vardır. Ve içinde bulunduğumuz durumlara(uyanık/yarı uyanık olma, uyuma, öğrenme gibi)  göre beynin frekansları değişiklik gösterir.

 

Beyin alfa ve teta frekanslarında iken trans gerçekleşir. Alfa frekansı uykunun ilk evresi sayılır bu frekansta derin rahatlama, huzur ve kavrayış başlar. Teta frekansı ise daha derin uyku seviyesi olup dış dünya ile irtibatın devam ettiği, bilinçaltına ulaşmanın mümkün olduğu derin düşünce, ilham, sezgi ve farkındalıkların arttığı algı seviyesidir. Regresyon çalışmalarında kullanılan tekniklerle kişiler beta ve teta seviyelerinde transa geçer, izin verdikleri ve hazır oldukları derecede derin farkındalıklar kazanırlar.

 

Trans halinde olan kişinin kontrolü kendisindedir, dış dünya ile bağlantısı devam eder ve trans seviyesinden(beta/teta) alfa seviyesine geçip kalktığında her şeyi hatırlar. Kişinin terapistine güven duyması transa geçişi kolaylaştırır. 

 

Aşırı kontrolcü ve karşısındaki kişiye kolay güven duymayan kişiler transa geçemez. Analitik zekası baskın olan, ego direnci olan, enerji alanında farklı enerjiler olan ve şimdiki hayat travmaları fazla olan kişilerin transa geçmesi zor olabilir. Bu nedenle transa geçme durumu kişilere ve durumlara göre değişkenlik gösterir.

 

Özellikle regresyon çalışmalarında kaynağı bilinmeyen ve hayatımızı zorlaştıran kayıtlara ulaşmak için transa geçiş yapabilmek önemlidir.

Yüz, çene ve diğer kaslarda gevşeme, nefes alış-verişte değişiklik, yutkunma kişinin trans geçtiğinin belirtilerinden bazılarıdır ve kişilere göre değişkenlik gösterir.

bottom of page